Slime Warrior: Full Walkthrough (All Levels Guide)

Here is a text walkthrough to allow you go through all levels 1-40 in Slime Warrior.

 

Intro

Sokoban + Combat Elements

Move with:
U = UP
D = DOWN
L = LEFT
R = RIGHT
_ = SPACE

In game:
R = RETRY

[Don’t use level select, it’s kinda broken]

1 – 10

1
UULLL LLLDL LDDD

2
DLDLD DLLUU UURR

3
DDDLL LLDDD

4
LULUU RRRRD DL

5
RDLLD RRDDD DL

6
UUURR URRRU UURRR

7
DRRRR UURRR RRRRR

8
RUUUU LLLLU ULLLL LLL

9
RRRRR RRRRR RRDDD DDDDR RRRUU UU

10
DDDDD DRRDD DD

11 – 20

11
LLL_L UULLL U_LU

12
RRRRR RRDD_ RDRDD RRDR

13
LLUD_ LDLLL UUULU URRRR RR

14
UULLR URRUR RRUUL LL

15
LUDRR RUDRR RUUUL LUUDD DDLLL LU

16
LL_LD LLRDD DRLDD LLL

17
DDDDD DLLLL LLLRR RRUUU ULL

18
UUUUL _LLLL LLLDL RURRU URRRR RRRR

19
UUUUL LLDDR DULUU LUUUR RRRRR RRDDD DDRDD DDDDL

20
RRRDD UUUUU LLLLL RRRDD DDDRD

21 – 30

21
RUURR RRRRD RLULU UULUL LLLLL LULLL LULRD RDRRR RUUU

22
RDDDR RRDUR RRRRR DUURR URRRR RRDRR ULLLL LLLUU UURRR UUULL
LLLLL LDDDL DLLL

23
DLLL_ LLLLL DDDRR RRDDL LLLUL LLDDD LLLLL LRRUU URRRR RRRRR
RRRUU UURRR R

24
DRLDD RDDRR RDDDD _RRRR RRR_R RUURL LRUUU UUUUR RRUUD DDDDD DDDD

25
DDRRR DDDRR RDDUU LLDLL LLLDL LLL_L LRRUU RUUUU R

26
RRRRR RRDRR DDDD_ RRDDD DRRRR LLUUU LL_LL DDDLL LLRRR RRUUR UUUUU UUUUU UURRR RRRRU R

27
URUUU RUUUL URRRR URRDR DDDDD RDDLL DDLRR RDUUR RRRUR UURUU UULUD RDLLD DLLDL LDDLL LUUUU RRRUU UR

28
UUUUL LLLDL LULUU UUUUU ULRDD DRRRR RRRUR RDDRR RRDRR URUUU UUUUU RLUUU ULLLL LU

29
LDLLL LUDDD DDLRR DDLLD LLDDL LDDLL LRRRU URRUU U

30
RDRRD RUUUU UUDDR RRRUU RRLLD DRDRL DDLLL DDDLR RRURR RUUUR

31 – 40

31
UDDDL _LDDL _L_LL _LUUU URRUU UULLD DDULL LLLLD D

32
RRRRR RRLDU UUULL UL_L_ LLLLL RDDDD RDDLD DLLLL _LUUU DDDRR RUURU R

33
LLDLD DLLRR DURDD RLDDD DLLLD DDDLL LLLRU ULLLU UURRU DLLDD LLLLL DLD

34
UUUUR RRRRU UUULL LUDRR RRRRD DLLRR DRLUU R_RRR UUDRR RRDUU DLLLD DDDDU RDDDR RRRLL U_LLL LLULD DLLLD L

35
LLLL_ LLLLR RUUUU _RURR RDURR URUDR RUUUU UUULL LLLLL LDDRL LLDLL ULULD DLLLL LLLLU DRRRR RRRU

36
L_LLL _DDUL UULLL DLLUD DDDLL DDRRD DDLRU UUR_R URRRR RDDDL DURRD RRRRU URLLL LUDLL UUURR UUUUR

37
DLULL LLLLU LLLLL LLRRR DDDRD DDDDR RRRRR RR

38
DDDDD DDRRR DDDUU LLLLL LDDDU UUULL LL

39
DRDRD RRRRR RRU_D RURUR RRRRD _RDUU LLUUL URULR RRRDR URRUL DLLLL UUL

40
URDDR RDDDL UUUUL RRR_R RR_RR DRUUL UUUUU UUUUU RRRRL LLLLL LLLUL DDDDL RRDDD RRRRR RRR


Thanks to nana for his excellent guide; all credits belong to his effort. If this guide helps you, please support and rate it via Steam Community. Enjoy the game.

About Robins Chew

I'm Robins, who love to play the mobile games from Google Play, I will share the gift codes in this website, if you also love mobile games, come play with me. Besides, I will also play some video games relresed from Steam.

Leave a Comment