One Last Time: Walkthrough & Achievement Guide

Text Walkthrough and Achievement Guide

 

Introduction

Goal

Travel along the path to fill in the empty space.

Achievements

There are some achievements that are easy to miss, but you can come back and get them any time.

This is Too Easy
Complete a puzzle in less than 5 seconds.
Recommended to complete on a short level.

Stumped
Spend over 3 minutes on a puzzle.
In any level, have it open for 3 minutes.

You Got This!
Reset a single puzzle 5 times.
Press R in a level 5 times.

That’s Better.
Complete a puzzle with the Puzzle Grid turned on.
In the Settings, find Show Puzzle Grid then enable it.

Noice
Look at some Art.
In the Gallery, find Art then look through the what’s available.

Zen
Spend over a minute admiring Backgrounds.
In the Gallery, find Backgrounds and watch the one of the many backgrounds for at least a minute.

How Do I Look?
Change Outfits.
In the Gallery, find Outfits then go through and choose one that you like best.

Controls

U = UP
D = DOWN
L = LEFT
R = RIGHT

In game:
[SPACE] = Swap
R = Restart Level

~PROLOGUE~ GRIEF

1
LDRRU ULL

2
LUURR DDDDL LUR

3
UURRR RDLLD

4
RUUUL ULLDD RRD

5
RDLLU URRRR UULLD

~STAGE 1~ DENIAL
1
RURRU LUULL DDDLU U

2
UULDD LDRRD RUUUR DD

3
UUUUU RRDRD LDDDR RUUUR ULU

4
URULL DLLUU RRRUU LLLLD

5
ULDDR DDRUU RDRUU ULLU

~STAGE 2~ GUILT

1
UURRD DDRRU UU

2
DDLLU UURUR RRDD

3
RULLU RRUUL L

4
ULLDD DDRRU RDRUU UUL

5
LLDRD RDLDR DLLLU LDLUU UUURD DR

~STAGE 3~ ANGER

1
DLUUU RRRDD DLU

2
LURRR DLDLD LULUL U

3
DRRUR RDRDD DDLUL ULLLD DRRR

4
URRDL DLDLU ULLUR RUULL

5
RRRDD LLLDR RDDRU URURD DD

~STAGE 4~ DEPRESSION

1
RULUR DDRUU

2
DDLDR RDDLU LDLUU LLUR

3
DRRDL LLLLU RRUUR ULURR RDDDU UUR

4
UDDDD DRUUU UURRR RDDLD RDDLL

5
RRRRR RDDDD DRRUU URDDR UUUUR RDDL

~STAGE 5~ UPWARD TURN

1
LDDDD LLUUU LDLLU URRRR

2
DDLDL LUURR UURUL ULLDD RUURD DLLUU UUUUR RDDL

3
DRRUR RUULL DLLDL ULUUR RRURR UUR

4
DDLLD DRDDR UUURR URRDD DLLUR URR

5
URRDD LLLUU LLLDD RRUDL LUURR RDDRU URRDD LD

~STAGE 6~ RECONSTRUCTION

1
LUURR [SPACE] RDDLL

2
UUURU URRRD [SPACE] UUULL LDR

3
RRDDD DLLUR U [SPACE] LLUUU RDRUU LLL

4
UUUUU RRDDL DDRDR [SPACE] LLL

5
ULLUR RRRRR DDDDD DLULD LLL [SPACE] LLURR ULLDD D

~STAGE 7~ ACCEPTANCE

1
UURDR LDDDD RRULU [SPACE] RDLDR DLLLL L

2
LDDDD DDRRR [SPACE] RUUUU UULLL LUULL UURR

3
LURRR DDDRR DDDLL DLDDL LLUUU RR [SPACE] RDLL

4
RRDLD RDLDD DR [SPACE] UUURD DDDLL LUUUU UURRR

5
RULLD DDDDD RRRRR RUUUU UULDL ULDDD LLUUR [SPACE] UUL

~EXTRA~ THE MIRROR

1
DDDRR RDDDR RRUUU LLULU ULL

2
RDRRU UULLD LULLD DDDDR RRUL

3
ULDLL ULDDD DRRRR ULLLU

4
LDDDR RULUL

5
RRDDD DDLLL LLUUR ULUUR RDL

6
DLLLL LUULL LLLLD RRRRD LLLLD RRDRR URRDD D

7
[SPACE] LLDDR URDDD DDLLU ULU [SPACE] RRDDL ULDDD DDRRU U

8
DLUUR UUL [SPACE] DRUUU ULD

9
RDLDD DRDRR RUULU LDULL [SPACE] UUUUU

10
LDDRD LLUUU UUURD RURRD LDDDR RRULU RUUUU [SPACE] RUU


Thanks to Na for his excellent guide, all credits belong to his effort. if this guide helps you, please support and rate it via Steam Community. enjoy the game.

Leave a Comment